Basketball

Home / Basketball
DateOpponentHome/AwayTimeAddress
Nov. 12
Monday
Trinity ClassicalHomeJVB 4:30Oak Bower Gym
Nov. 16
Friday
Anderson ChristianAwayMSB 4:30
JVB 5:30
Anderson
Nov. 26
Monday
Oconee ChristianHomeJVB 4:00Oak Bower Gym
Nov. 27
Tuesday
AndersonHomeMSB 4:30
JVB 6:00
Oak Bower Gym
Dec. 18
Tuesday
AndersonHomeMSB 4:30
JVB 5:30
Oak Bower Gym
Jan. 15
Tuesday
Oconee ChristianAwayJVB 4:00
Jan. 22
Tuesday
Faith ChristianHome MSB 4:30
JVB 5:30
Oak Bower Gym
Jan. 25
Friday
Oconee Christian HomeMSB 4:00Oak Bower Gym
Jan. 31
Thursday
Oconee Christian AwayMSB 4:00
Feb. 4
Monday
White CreekAwayJVB 4:30

Feb. 11
Monday

White Creek
HomeJVB 4:30Oak Bower Gym